Achiziționarea terenului, obținerea Certificatului de Urbanism și a Avizelor

Atunci când achiziționați terenul pentru construcție trebuie să luați în calcul următoarele elemente: situația juridică a terenului, aria terenului și vecinătățile, accesul la teren și la utilități, situația urbanistică a acestuia.

Certificatul de Urbanism este actul prin care se “certifică” faptul că se poate ridica o construcție pe terenul respectiv. Acesta se obține de la Primărie odată cu lista tuturor Avizelor necesare pentru începerea construcției.

Avizele care trebuiesc obținute se împart în:

  • Avize de la furnizorii de utilități (energie electrică, gaze, telefonie, apă, canal, salubritate);
  • Avize de la alte autorități, pe diferite probleme: mediu, apărare civilă, sănătate publică, apărare contra incendiilor, monumente istorice și zone protejate, regimul apelor de suprafață și din subsol, intervențiile pe clădiri existente, circulație.

Avizele intră în atribuțiile beneficiarului sau obținerea acestora se va realiza cu înțelegerea dintre beneficiar și o persoană autorizată pentru obținerea lor.

În cazul construirii în județul Vâlcea, se poate recomanda o persoană autorizată. Pentru alte județe este recomandat a fi folosit o persoană autorizată din zonă pentru a se evita costuri suplimentare.

Trebuiesc puse la punct, de asemenea, Actele de Proprietate ale Terenului și Planul de Situație – Situația Cadastrală întocmită de un topometrist autorizat, pentru a putea obține Avizele necesare.

Dacă se construiește în zona noastră, se poate recomanda topometrist. Pentru alte județe este recomandat a fi folosit un topometrist din zonă pentru a se evita costuri suplimentare.