Despre noi

Lemnul în arhitectură …

Noi credem că arhitectura poate oferi experiențe care fac viața fiecăruia mai captivantă. Tendințele nu reprezintă ceea ce este important atunci când vine vorba despre trăirea unui loc, a unei camere, a unui material, unui oraș, unui produs sau a unei străzi. Noi privim arhitectura ca o reflexie continuă a ceea ce ne înconjoară și a sentimentelor pe care le poate crea.

Procesul creației nu este pur imaginativ și mereu include întrebări sociologice și ecologice. Scopul este de a atinge împreună o nouă viziune pentru fiecare proiect. Adevărata plăcere este de a transforma constrângerile în soluții noi. Această provocare de zi cu zi face viața noastră mai interesantă.

Misiune, Viziune, Valori și Principii

Misiune

Oameni pasionați în a transforma lemnul, material de construcție natural și inteligent, în spații pentru locuit, spații pentru relaxare și mobilier.

Casa construită în întregime din Lemn Masiv simbolizează realitatea arhitecturii și a designului actual, deoarece o mare importanță deține abordarea față de materialele de construcții inteligente, cât și beneficiile acestora, iar lemnul masiv se află ca material principal în această categorie.

Viziune

Casele construite să obțină fundamentul pentru o viață mai bună, cât și realizările conexe domeniului.

Valori și Principii

Clienții apreciază responsabilitatea de care dăm dovadă în munca noastră. Aceasta pornește din valorile și principiile pe care ni le-am asumat.

Acestea sunt următoarele:

1. Inovație

Inovația este răspunsul în a proiecta și construi provocări.

Măestria în funcția noastră, a fiecăruia, necesită o viziune, convingere și curajul de a transforma ideile în realitate.

2. Responsabilitate socială

Cultura responsabilității sociale a Societății se bazează pe respect pentru drepturile consumatorului, dreptate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu și ajutătoare lucrului, corectitudine în relațiile de muncă și un climat organizațional în care valorile și principiile Societății sunt cunoscute și respectate.

Produsele și serviciile Societății sunt orientate spre îndeplinirea cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

3. Integritate

Societatea și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă și onestă, care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

Societatea și personalul său fac ceea ce au spus că vor face (consecvență, predictibilitate și verticalitate) și se asigură că totul este așa cum s-a stabilit să fie. Își asumă responsabilitatea deciziilor și acțiunilor sale. Este responsabilă atât legal cât și social.

4. Loialitate

Personalul Societății este devotat Societății și părților interesate (clienți, colaboratori, furnizori, distribuitori) în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele Societății.

5. Responsabilitate

Societatea și personalul său își respectă obligațiile și își asumă răspunderea pentru propriile acțiuni.

Construirea unei Case în întregime din Lemn Masiv, cât și construirea a ceea ce este conex acestui domeniu, este un proiect personal, drag oamenilor, iar procesul în sine este la fel de important precum produsul finit. Seriozitatea de care dăm dovadă în execuție, grija pentru detalii, atenția la dorințele clienților fac ca acest proiect să fie unul deosebit pentru ei.

6. Obiectivitate

Societatea și personalul său nu permit ca raționamentul profesional să fie influențat de prejudecăți, conflicte sau alți factori de influență nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

7. Transparență

Societatea și personalul său se află într-un dialog deschis și constructiv, cu toate părțile interesate, dialog bazat pe respect și profesionalism.

8. Nediscriminare

Societatea și personalul său nu vor avea atitudini discriminatorii față de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenență politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

9. Concurență

Societatea și personalul său se comportă în mod respectuos în relațiile cu concurenții.

10. Respect

Societatea și personalul său dau dovadă de respect în interacțiunile cu alte persoane, atât în cadrul activităților lor profesionale cu clienți, colaboratori, furnizori și distribuitori, cât și în cadrul activităților lor profesionale cu ceilalți colegi din cadrul Societății.